kembali ke www.al-azim.com | kembali ke laman utama
Ruangan Baru : Soal Jawap Dalam Mengerjakan Haji
Panduan Haji
Tempat Bersejarah Di Makkah dan Madinah
Garis Panduan Ibadah Qurban
RUKUN HAJI DAN UMRAH

5. Bergunting atau Bercukur Rambut (Tahallul)

Rukun haji yang kelima ialah tahallul iaitu bercukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai, tetapi yang sebaik-baiknya bercukur semuanya sekali bagi lelaki. Bagi wanita pula tidak dihendakki bercukur, cuma menggunting rambut sahaja. Sebagaimana firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah telah membenarkan Rasul-Nya (dalam) mimpinya dengan kebenaran (iaitu) demi seseungguhnya kamu akan ke Masjidil Haram insya Allah ( jika dikehendaki Allah) dengan aman sentosa serta bercukur dan menggunting (rambut) kepalamu tanpa takut sedikit pun" (Surah Al- Fath ayat 27)

WAKTU BERCUKUR

Bagi orang yang mengerjakan haji, ialah selepas melontar Jumrah Aqabah atau tawaf rukun. Ini dinamakan tahallul awal. Bagi orang yang tidak membuat tahallul awal dalam mengerjakan haji, ialah selepas sa'ie. Demikian juga waktu bercukur bagi orang yang mengerjakan umrah.

Bagi orang yang membuat haji Ifrad ialah selepas tawaf rukun, jika dia telah mengerjakan sa'ie selepas tawaf qudum dahulu. Dengan bercukur atau bergunting itu maka seseorang itu telah bertahallul dan tamatlah pantang larang semasa berihram baginya.

PERINGATAN

Seseorang itu hendaklah bercukur atau bergunting untuk dirinya dahulu sebelum dia boleh mencukur atau mengguntingkan orang lain.

TAHALLUL HAJI

Tahallul haji terbahagi kepada dua bahagian iaitu: " Tahallul Awal " Tahallul Thani Tahallul Awal (pertama) ialah apabila seseorang itu selesai mengerjakan dua dari tiga perkara berikut:-

i) melontar jumrah Aqabah;

ii) tawaf rukun;

iii) bercukur atau bergunting

Tahallul Thani (Kedua) ialah apabila seseorang itu selesai mengerjakan ketiga-tiga perkara yang tersebut di atas. Setelah selesai melakukan tahallul awal (pertama), para haji bolehlah melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam masa ihram, melainkan tiga perkara masih terlarang, iaitu:

1. Berkahwin, mengahwinkan (menjadi wali) dan menerima wakil kahwin,

2. Melakukan perkara-perkara permulaan persetubuhan seperti bercium-ciuman, bercumbu- cumbu dan sebagainya dan,

3. Bersetubuh

Sebaliknya apabila telah selesai melakukan tahallul kedua, maka tidak ada lagi pantang larang semasa berihram itu sama sekali.

SUNAT-SUNAT SEMASA BERCUKUR

Perkara-perkara yang sunat dilakukan semasa bercukur atau bergunting rambut itu diantaranya ialah:-

    1. Memulakan bercukur di sebelah kanan, kemudian baru yang kiri,

    2. Menghadap kiblat (Ka'bah)

    3. Bertakbir serta berdoa,

    4. Mengandam misai dan memotong kuku, Bagi orang yang berkepala botak, maka sunat melalukan pisau cukur di atas kepalanya, walaupun tiada berambut.

Dibangunkan oleh Jabatan Mufti Melaka