INFO HAJI >> SYARAT WAJIB HAJI

Melakukan ibadah haji bermakna menunaikan rukun Islam yang terakhir setelah seorang muslim mengerjakan seluruh ibadah-ibadah lainnya, seperti solat, zakat dan sawm. Ibadah haji mempunyai rukun syarat-syaratnya yang tersendiri. Jika rukun dan syaratnya dipenuhi maka hokum melakukannya adalah wajib, begitulah sebaliknya. Diantara syarat-syaratnya ialah Islam, Baligh, berakal, merdeka, mampu dan aman dalam perjalanan pergi dan balik. Ibadah haji wajib dilakukan sekali seumur hidup ke atas setiap orang Islam, sama ada ellaki atau perempuan, sihat akal dan tubuh badan, mampu dari segi kewangan pergi dan balik, serta aman dalam perjalanan sehingga sampai ke tempat yang dituju dan balik dalam keadaan serba sempurna.

Jika seseorang itu tidak mampu dari segi kewangan, merasa tidak aman dalam perjalanan atau mendapat gangguan, baik terhadap diri atau keluarganya, maka hokum menunaikan ibadah tersebut bertukar menjadi tidak wajib. Ini bermakna syarat-syarat di atas mesti dipatuhi. Segala seseiarang itu tidak mematuhinya atau masih mempunyai tanggungan, terhadap diri atau orang lain, seperti hutang, atau tanggungan terhadap Allah seperti zakat, maka selama itulah ibadah haji yang dilakukan nya tidak sempurna, atau mardud (ditolak).

Berpandu kepada syarat-syarat di atas bermakna orang bukan islam tidak wajib menunaikan haji, begitu juga kanak-kanak mumaiyyiz yang belum baligh, dan orang gila tidak siuman. Bagaimanapun, terdapat kekecualian ke atas orang uzur atai sakit mati, tidak dapat menunaikan haji maka boleh diganti orang lain melakukannya, dan yang afdalnya ialah anaknya sendiri setelah sianak terlebih dahulu menunaikan haji.

Dalam hadith menyatakan akibat orang yang sengaja meninggalkan fardu haji sedang ia mampu dan tahu hukumnya. Rasullulah s.a.w bersabda yang bermaksud: " Sesiapa yang mampu (tetapi sengaja semasa hidupnya) tidak menunaukan haji, sedangkan tidak ada suatu apapun yang menghalang dari melakukannya, sama ada oleh pemerintah yang zalim, musuh yang nyata atau sakit dalam penjara, lalu mati maka jika Allah menghendakinya ia mati dalam keadaan mati seorang Yahudi atau Nasrani". Begitu gambaran orang yang sengaja dan cuai daripada menunaikan ibadah haji (Al-Jarjawi. 1:247).

 

Info Ibadah Haji
Pendahuluan
Pengertian & Pensyariatan Haji
Hikmah & Falsafah Haji
Syarat Wajib Haji
Rukun Haji & Umrah
Wajib Haji & Sunatnya
Sunat Haji
Perkara-perkara yang diharamkan
Dam Haji dan Umrah

 

Garis Panduan Ibadah Qurban
Pengertian & Hukum Ibadah Qurban
Dalil Pensyariatan & Fadhilat Qurban
Hikmah, Kepada Siapa Ia Disunatkan & Syarat Sah Qurban
Jenis & Umur Haiwan Qurban
Kecacatan Yang Menghalang Sahnya Qurban
Keharusan Berkongsi Haiwan Qurban
Waktu Pelaksanaan & Siapa Yang Menyembelih
Niat Ibadah Qurban & Perkara Sunat Ketika Qurban
Hukum Daging Qurban

 

 
© Jabatan Mufti Melaka