Sumber Maklumat Lengkap Ramadhan 1427
Kembali ke www.al-azim.com
Artikel Pilihan Al-Azim
     

Adakah anda dapat melihat tulisan jawi di dalam laman ini? Jika tidak, pindah turun fail ini dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. Sila klik di sini.

Laman ini sentiasa dikemaskini. Lawati www.al-azim.com agar anda tidak ketinggalan mendapatkan maklumat berkaitan ibadah puasa dan bulan Ramadhan.

 

BIjI Ae BmG N
ݿ i
Waktu Imsak dan Berbuka Negeri Melaka
Dapatkan Jadual Penuh ( klik di sini untuk format imej ataupan pada jadual di bawah untuk format pdf)

AjA l
Nuzul Al-Quran
Bila dan Bagaimana Al-Quran diturunkan.
Fungsi Al-Quran
Kandungan (isi) Al-Quran
Al-Quran dan perubahan dalam kehidupan
Fadhilat Al-Quran
Cara-cara Al-Quran diwahyukan
Hikmah diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur
Ayat-ayat Makkiyyah dan Ayat-ayat Madaniyyah
Adab-adab membaca Al-Quran
Nama-nama Al-Quran
 
ifA Ҽλ CMnH
Keistimewaan Lailatul Qadar
Lailatul Qadar ialah satu malam daripada malam-malam bulan ramadhan. Ia merupakan malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan.
 
 
μ͒ TeY - TfY
Hadis-hadis Pilihan
Sembahyang 5 waktu, dan sembahyang Jumaat ke Jumaat berikutnya, dan bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan yang berikutnya adalah menjadi penebus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tadi, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar.
 
Hadis Riwayat Muslim

MUKADIMAH | ɿf

KELEBIHAN DAN CARA MENCAPAI KESEMPURNAAN PUASA

Kelebihan Bulan Ramadhan.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah s.w.t. dan RasulNya, ia juga penghulu segala bulan.

Di antara kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadhan itu Allah s.w.t telah menurunkan kitab suciNya (Al-Quran) yang menjadi petunjuk pada manusia. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan kitab sucinya (Al-Quran) yang menjadi petunjuk bagi sekelian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan yang benar dengan yang salah." Surah Al-Baqarah : 185.

Di pilih di antara malam-malam bulan Ramadhan itu suatu malam Lailatulqadar yang mana ia jauh lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan itu kira-kira 83 tahun.. Menurut ulama Lailatulqadar itu jatuh pada salah satu malam sepuluh yang terakhir daripada bulan Ramadhan. Sayugia diingatkan bahawa jangan disia-siakan malam-malam di bulan Ramadhan dengan perkara-perkara tidak berfaedah, bahkan hendaklah diisi dengan amal ibadat sebagai saham dan bekalan di dunia dan akhirat.

Kelebihan Puasa di Bulan Ramadhan.

Apabila membincangkan mengenai bulan Ramadhan, dengan sendirinya ia mempunyai hubungan dengan kewajipan puasa yang disyariatkan didalamnya. Suatu kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan atau sengaja tidak menunaikan kewajipan puasa, bukan sahaja suatu dosa besar bahkan ia tidak boleh ditebus dalam apa jua cara. Tidak boleh ditukar ganti, sekalipun orang yang meninggalkannya berpuasa seumur hidup. Ini jelas sebagaimana sambda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:

"Sesiapa berbuka satu hari pada bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah (keringanan) dan tidak juga kerana sakit, dia tidak akan dapat melunas (mengganti) puasa yang ditinggalkannya itu, sekalipun dia berpuasa seumur hidup."

Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah)

Menuju Kesempurnaan Ibadah Puasa

Imam Al-Ghazali telah menggariskan kewajipan-kewajipan batiniyah puasa itu, antara lain seperti berikut:

  • Memejamkan mata dan menahannya daripada meluaskan pemandangan kepada segala perkara yang tercela dan dibenci oleh agama dan juga kepada segala sesuatu yang boleh mengganggu hati, serta melalaikannya daripada mengingati Allah s.w.t.

  • Memelihara lidah daripada bercakap-cakap yang kosong, bohong, mengumpat, membuat fitnah, bercakap kotor, menimbulkan permusuhan dan mengucapkan kata-kata ria'.

  • Memelihara pendengaran daripada mendengar hal-hal yang dilarang dan dibenci, sebab setiap yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Dan kerana itu jugalah, Allah s.w.t. telah menyamakan pendengaran kepada sesuatu semacam itu dengan memakan barang-barang yang diharamkan, sebagaimana dalam firman-Nya yang bermaksud: "Mereka sangat suka mendengar perkara yang bohong dan memakan barang yang haram."
    (Surah Al-Maidah:42)

  • Memelihara seluruh anggota tubuh badan yang lain daripada membuat dosa, dan memeliharanya juga daripada segala yang dibenci. Demikian pula menahan perut daripada makan makanan syubhah waktu berbuka puasa. Kerana apalah gunanya berpuasa daripada memakan makanan yang halal, kemudian bila berbuka pula, dia memakan makanan yang haram.

  • Janganlah membanyakkan makan waktu berbuka puasa, sekalipun daripada makanan yang halal, sehingga perutnya terlampau kenyang, kerana tidak ada bekas yang paling dibenci Allah s.w.t. daripada perut yang penuh dengan makanan yang halal.
BmÅjI ̿ AfÊ
Panduan Umum Berpuasa
Syarat-syarat wajib berpuasa
Syarat-syarat sah berpuasa
Sunat-sunat puasa
Perkara-perkara yang membatalkan puasa
Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa
Perkara-perkara yang makruh dilakukan
Adab-adab berpuasa
Perkara-perkara yang mengharuskan berbuka
Hukum-hukum meninggalkan puasa
Orang-orang yang wajib imsak dan tidak wajib imsak
Hikmat-hikmat puasa
Darjah-darjah puasa
Melakukan persetubuhan dan kifarat kerana bersetubuh
 
BmÅ oU - oU
Jenis-jenis Puasa
Jenis-jenis puasa ada 4:
Puasa Wajib
Puasa Sunat
Puasa Makhruh
Puasa Haram

>>Selanjutnya

 
 
ΤA ZλΊ MiA
Artikel Pilihan Al-Azim

 

Sumber Maklumat Lengkap Ramadhan 1427
Dibangunkan oleh Jabatan Mufti Melaka