Sumber Maklumat Lengkap Ramadhan 1427
:: Kembali ke laman utama :: Kembali ke www.al-azim.com
Artikel Pilihan Al-Azim
BmÅjI ̿ AfÊ
Panduan Umum Berpuasa
Syarat-syarat wajib berpuasa
Syarat-syarat sah berpuasa
Sunat-sunat puasa
Perkara-perkara yang membatalkan puasa
Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa
Perkara-perkara yang makruh dilakukan
Adab-adab berpuasa
Perkara-perkara yang mengharuskan berbuka
Hukum-hukum meninggalkan puasa
Orang-orang yang wajib imsak dan tidak wajib imsak
Hikmat-hikmat puasa
Darjah-darjah puasa
Melakukan persetubuhan dan kifarat kerana bersetubuh

 

SYARAT-SYARAT SAH BERPUASA

Syarat-syarat sah puasa ada enam perkara:

  • Islam - tidak sah puasa orang-orang kafir dan orang murtad.

  • Berakal atau mumaiyiz - tidak sah puasa orang yang hilang akal atau belum mumaiyiz.

  • Suci daripada haidh dan nifas sepanjang siang hari puasa.

  • Berniat tiap-tiap malam.

  • Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.

  • Pada hari yang sah puasa - tidak sah puasa pada hari yang diharamkan berpuasa.
Sumber Maklumat Lengkap Ramadhan 1427
Dibangunkan oleh Jabatan Mufti Melaka